Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Kamu Personeli Alımı İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Kamu Personeli Alımı Yapacak!
Başa dön tuşu