Adli Tıp Kurumu 124 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak! (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Adli Tıp Kurumu 124 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları