Selçuk Üniversitesi 61 İşçi Alımı Yapacak! (Engelli, Eski Hükümlü ve TMY)

Selçuk Üniversitesi 61 İşçi Alımı İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 61 (altmışbir) Sürekli işçi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Adaylar 24 saat vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup hak kazananların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

8. İşe alım işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle yürütülecektir.

9. İş ilanları Selçuk Üniversitesi web sitesinde 07.02.2022 tarihinden itibaren yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden yapılabilecektir.

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

12. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

13. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

14. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

15. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

16. Çalışma yeri Üniversitemize bağlı tüm birimler (ilçeler dahil)

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları