Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 59 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 59 (elli dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları