Atatürk Orman Çiftliği Eski Hükümlü ve TMY Statüsünde 1 İşçi Alımı Yapacak!

Atatürk Orman Çiftliği Eski Hükümlü ve TMY Statüsünde 1 İşçi Alımı İlanı

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: İŞÇİ ALIM İLANI


Kurumumuza işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) personel için genel şartlar aşağıda belirtilmiştir;

GENEL ŞARTLAR:

Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

Ön lisans gıda teknoloji alanı mezunu olmak.

B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Gıda işlemede çalışabilecek, bulaşıcı bir hastalığının olmaması ve görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (erkek adaylar için)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

İki yıl gıda üretimi, paketlemesi vb. alanlarda iş deneyimine sahip olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelemek)

İşe alınacak işçinin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olması halinde iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerinden veya internet sitesinden 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin duyurular Müdürlüğümüz (aoc@aoc.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Müdürlüğümüzün internet sitesinde (aoc@aoc.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No:6/3

Gazi/Yenimahalle/ANKARA

0 (312) 211 01 70 aoc@aoc.gov.tr
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları