YTB Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

YTB Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 6 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen toplam 5 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tablo - 1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının Dağılımı


İlanın detayları için tıklayınız.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI

I. GENEL BİLGİLER

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınavları ile 1 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılacaktır.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlığın internet sitesi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları