Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alacak!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları