Jandarma Genel Komutanlığı 104 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu)

Jandarma Genel Komutanlığı 104 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI MAKSADIYLA (104) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.


Jandarma Genel Komutanlığına "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde başlayıp, 13 Şubat 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

TABLO - 1

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK AÇIKTAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANLARI VE NİTELİKLERİ

KURUM ADI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


1. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı sözleşmeli personel kadrolarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrası uyarınca (104) sözleşmeli personel alınacaktır.

2. ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜNVANLARI:


* Ankara iline planlanan destek personeli (hizmetli) kontenjanının 60’ı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilecek olup, bu personelin müteakip atama ve JSGA Bşk.lığı dışına görev yeri değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları