İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 32 Sözleşmeli Personel Alacak!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 32 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

PERSONEL ALIMI YAPILACAK POZİSYONLAR: 28 HEMŞİRE, 2 EBE VE 2 BÜRO PERSONELİ ALINACAK...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları