İstanbul Teknik Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 6 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayımlanmasından itibaren 15 gündür.

1 - GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

e) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, önlisans mezunları için 2020 KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları