İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendis, Hemşire, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Şoför alımı yapacak...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

I - KONTENJAN DAĞILIMI


İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları