İstanbul İli Beykoz Belediyesi 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak!


İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI


Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 5 adet 7 nci dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 13.03.2022 tarihi Pazar günü saat 14:00’da Beykoz Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu ilanda açıklanacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı’na katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihi ve daha sonra doğanlar).

ç) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali bulunmamak.

e) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından birisine katılmış olup, KPSSP31 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır).

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.

g) Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu koşul, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit edilecektir).

3 - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 16.02.2022-25.02.2022 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı-Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan başvurularda ise posta ile müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları