Dışişleri Bakanlığı Kahire Büyükelçiliği 1 Sekreter Alımı Yapacak!


Dışişleri Bakanlığı Kahire Büyükelçiliği 1 Sekreter Alımı İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu


ÖNEMLİ: Sınav, Kahire / Mısır’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Kahire Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları