Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel Alacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

1. GENEL AÇIKLAMALAR


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatına alınacak sözleşmeli büro personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo1’de, destek personeline ilişkin pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 2’de, mühendis unvanlı sözleşmeli personel pozisyon sayısı, nitelikleri ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 3’te, Bakanlık taşra teşkilatına alınacak sözleşmeli personele ilişkin sözleşmeli personel pozisyon unvanları, sayısı ve alım yapılacak KPSS puan türleri Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 5 ve Tablo 6’da merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli pozisyonlarına ödenecek ücretler yer almaktadır.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları