Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 2. Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığından: 2021 YILI 2. DÖNEM 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLANI

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları