İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Personel Alımı Yapacak!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 Personel Alımı İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:


Enstitümüzün aşağıda belirtilen kadrolarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (c) kapsamında sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alınacaktır.


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Adayların;


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

2020-KPSS, KPSS P3 puanına sahip olmaları,

Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması,

Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması,

Yabancı Dil Sınavından (YDS) (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviye muadili puan almış olmaları zorunlu olup yabancı dil puanların geçerlik süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren beş yıldır.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları