Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı İlanı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak...

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI


Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları