Devlet Hava Meydanları İşletmesi 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 5 Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8 inci kadro dereceli 5 (beş) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak!

Giriş Sınavına Katılma Şartları

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2 - Yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3 - ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

4 - Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

5 - Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

6 - Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,

7 - Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8 - Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak.

İlanın detayları için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları