Pamukkale Üniversitesi İç Denetçi Personel Alımı Yapacak!

Pamukkale Üniversitesi İç Denetçi Personel Alımı İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: İÇ DENETÇİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1 (bir) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesi kapsamında) veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

I. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen ve ilan tarihi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden “Kamu İç Denetçi Sertifikasına” (Atanacağı ilk idarede geçerlidir ibaresi bulunan sertifikalar kabul edilmeyecektir) sahip olmak.

İlanın tam metni için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları