Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli 3 Personel Alımı Yapacak!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli 3 Personel Alımı İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI


Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİlanın tam metni için tıklayınız.
Güncel Kamu Personel Alımı İlanları